Vectra 3D, 25-40 kg, roztw.d/nakrap., 3 x 4,7 ml

Indeks: 3224

155,00 zł
Brutto
Ilość
wysyłamy w ciągu 1 dnia

1. NAZWA PRODUKTU LECZNICZEGO WETERYNARYJNEGO Vectra 3D roztwór do nakrapiania dla psów 1,5 – 4 kg Vectra 3D roztwór do nakrapiania dla psów 4 – 10 kg Vectra 3D roztwór do nakrapiania dla psów 10 – 25 kg Vectra 3D roztwór do nakrapiania dla psów 25 – 40 kg Vectra 3D roztwór do nakrapiania dla psów > 40 kg

2. SKŁAD JAKOŚCIOWY I ILOŚCIOWY Substancje czynne: Każdy ml zawiera 54 mg dinotefuranu, 4,84 mg pyriproksyfenu i 397 mg permetryny. Każdy przyrząd do nakraplania zawiera: Masa ciała psa (kg) Kolor zakrętki aplikatora Objętość (ml) Dinotefuran (mg) Pyriproksyfen (mg) Permetryna (mg) psy 1,5–4 kg Żółty 0,8 44 3,9 317 psy 4–10 kg Niebieski z odcieniem zielonkawym 1,6 87 7,7 635 psy 10–25 kg Niebieski 3,6 196 17,4 1429 psy 25–40 kg Fioletowy 4,7 256 22,7 1865 psy > 40 kg Czerwony 8,0 436 38,7 3175 Wykaz wszystkich substancji pomocniczych, patrz punkt 6.1.

3. POSTAĆ FARMACEUTYCZNA Roztwór do nakrapiania. Jasnożółty roztwór.

4. SZCZEGÓŁOWE DANE KLINICZNE

4.1 Docelowe gatunki zwierząt Psy. 4.2 Wskazania lecznicze dla poszczególnych docelowych gatunków zwierząt Pchły: Leczenie i zapobieganie infestacji pcheł (Ctenocephalides felis i Ctenocephalides canis). Podanie produktu zapobiega inwazji pcheł przez jeden miesiąc. Dzięki hamowaniu wylęgania jaj (działanie jajobójcze) oraz rozwoju postaci dorosłych z jaj złożonych przez dorosłe pchły (działanie larwobójcze), podanie produktu zapobiega także namnażaniu pcheł przez dwa miesiące po podaniu. Produkt leczniczy weterynaryjny może być stosowany jako element strategii leczenia alergicznego pchlego zapalenia skóry (APZS). 3 Kleszcze: Produkt leczniczy weterynaryjny wykazuje ciągłą skuteczność roztoczobójczą i repelencyjną wobec infestacji kleszczy (Rhipicephalus sanguineus i Ixodes ricinus przez jeden miesiąc, a Dermacentor reticulatus do trzech tygodni). W przypadku obecności kleszczy podczas podawania produktu, nie wszystkie one mogą zostać zabite w ciągu pierwszych 48 godzin, ale mogą one zostać zabite w ciągu tygodnia. Zaleca się użycie odpowiedniego urządzenia w celu usunięcia kleszczy. Moskity, komary i bolimuszki: Podanie produktu zapewnia ciągłą aktywność repelencyjną (nie pobieranie pokarmu). Zapobiega ukąszeniom przez moskity (Phlebotomus perniciosus), komary (Culex pipiens, Aedes aegypti) oraz bolimuszki (Stomoxys calcitrans) przez jeden miesiąc po podaniu. Podanie produktu zapewnia także ciągłą aktywność insektobójczą wobec komarów (Aedes aegypti) i bolimuszek (Stomoxys calcitrans) przez jeden miesiąc.

3224

Specyficzne kody